Prasa do gięcia z 4 osiami: jak przemieszczać palce tylne

Prasa do gięcia z 4 osiami: jak przemieszczać palce tylne

Procedura przemieszczania palców tylnych w prasach krawędziowych VICLA z 4 osiami.

Każdy z modeli maszyn marki VICLA został opracowany i zrealizowany z poszanowaniem dla zasad funkcjonalności i wydajności. I zgodnie z kanonami maksymalnej ochrony bezpieczeństwa operatora: zasadniczy aspekt brany pod uwagę w fazie projektowania. Potwierdza to pełną zgodność maszyn VICLA z zasadniczymi wymogami bezpieczeństwa przewidzianymi w Dyrektywach Unijnych, których spełnienie umożliwia uzyskanie certyfikacji i oznaczenia CE.

Bezpieczeństwo jest zapewnione dzięki zainstalowaniu najnowocześniejszych urządzeń, jak systemy laserowe i PLC bezpieczeństwa do zarządzania sytuacjami awaryjnymi i do monitorowania zaworów. Ponadto podwójna wiązka laserowa widzialna, w przypadku przerwania, umożliwia natychmiastowe zablokowanie ruchu opuszczania.

Poza tym ułatwiona została regulacja fotokomórek bezpieczeństwa, dzięki skalowanej podziałce, i monitorowanie parametrów bezpieczeństwa we wszystkich fazach obróbki. Jakość strefy roboczej jest zapewniona dzięki ergonomicznemu projektowi.

Jest to środek umożliwiający stosowanie miejsca pracy do indywidualnych potrzeb i zwiększenie komfortu w czasie obsługi. Poza tym, przynosi on znaczące korzyści pod względem bezpieczeństwa i wydajności pracy operatora. Wszystkie zastosowane środki mają na celu zapewnienie pełnego spokoju w czasie pracy, bez ograniczania prędkości produkcyjnej.

W materiale filmowym wyjaśniamy jak ręcznie przemieszczać ogranicznikami tylnymi zainstalowanymi na prasach krawędziowych VICLA wyposażonych w 4 osie. Ponadto w filmie przedstawiono całkowite bezpieczeństwo tej funkcji zapewniane dzięki ruchowi palców do przodu. W celu przemieszczenia palców tylnych za pomocą CNC należy przejść z trybu automatycznego do trybu półautomatycznego.

Po uaktywnieniu funkcji palce tylne można przemieścić ręcznie. Po wykonaniu tego działania wystarczy wyłączyć funkcję i nacisnąć na „Start”.