<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=6542337&amp;fmt=gif">

Cechy jakie musi posiadać prasa krawędziowa aby spełniała obowiązujące normy i warunki bezpieczeństwa.

Cechy jakie musi posiadać prasa krawędziowa aby spełniała obowiązujące normy i warunki bezpieczeństwa.

W poprzednim poście poruszyliśmy temat przepisów prawnych, z którymi należy się zapoznać przed zakupem prasy krawędziowej. Dzisiaj chcielibyśmy skupić się na różnych cechach, które maszyna musi posiadać aby, zgodnie z prawem, była bezpieczna.

Istota poszczególnych etapów

“Przy Maszynie jaką jest prasa krawędziowa należy już na etapie projektowania brać pod uwagę zasadę kompleksowego bezpieczeństwa, które nie tylko obejmuje użytkowanie maszyny ale także regulację, konserwację, montaż i demontaż” cytujemy podręcznik zasad bezpieczeństwa Inail traktujący o prasach krawędziowych. Toteż najlepszym momentem aby osiągnąć cele, jeśli chodzi o bezpieczeństwo pras krawędziowych, to istotny etap projektowania. Ponieważ w procesie formowania blach nie można nic pozostawiać przypadkowi i aby osiągnąć taki cel należy wyjść z założenia, ze maszyna, którą chcemy zakupić do naszej firmy musi być bezpieczniejsza od statku kosmicznego.

Czynniki do rozważenia

Zaczynamy od: muting (zahamowanie) i blanking (zatajenie). Przez muting rozumiemy fakt, że prasy krawędziowe zazwyczaj są zaprojektowane w taki sposób, że dla jednego odcinka skoku stempel ma określoną prędkość (na przykład 100mm/s). Następnie, w momencie nazywanym “di muting” programowanym przez CNC bezpośrednio z panelu maszyny stempel podąża swoim skokiem do momentu wykonania gięcia przy niskiej prędkości (≤10 mm/s). Takie funkcjonowanie jest możliwe jeśli maszyna jest wyposażona w przycisk utrzymania działania i posiada również system bezpieczeństwa w postaci fotokomórek.

Natomiast blanking, jest funkcją dostępną dla linii optycznych gdzie niektóre części pola wrażliwego można wyłączyć. Oznacza to, że jeden lub więcej obszarów optycznej strefy detekcji jest nieaktywny aby móc wprowadzić część obrabianego elementu w strefę detekcji bez aktywowania systemu ochrony. Zatajenie może być włączone do optoelektronicznego urządzenia zabezpieczającego, dopóki odstęp bezpieczeństwa jest na tyle duży, aby zapewnić, że osiągnięcie strefy zagrożenia jest niemożliwe.

Pozostałe punkty bezpieczeństwa

Zdajemy sobie sprawę, że jeden artykuł nie jest w stanie wyczerpać zagadnienia, ale kontynuujemy przedstawiając pozostałe punkty na zasadzie pewnego rodzaju listy hipotetycznej. A zatem jeśli chcemy zakupić dobrą prasę krawędziową musimy, na przykład, zwrócić uwagę na konfigurację barier materialnych (osłon, które mogą być dwojakiego rodzaju: sztywne, całkowicie separujące, które uniemożliwiają dostęp do strefy zagrożenia ze wszystkich stron, trwale przymocowane do maszyny, do innej sztywnej konstrukcji lub na podłożu i tak zwane „osłony zblokowane” powiązane z mikroprzełącznikiem, wykonane celowo, aby uniemożliwić, jeśli są stosowane razem z osłonami sztywnymi, dostęp do strefy niebezpiecznej podczas niebezpiecznego ruchu).

I barier niematerialnych (czyli fotokomórek bezpieczeństwa, które składają się z aparatów elektro wrażliwych wykorzystywanych przez aktywne optoelektroniczne urządzenia ochronne, gdzie bezpieczeństwo operatora jest zapewnione przez wykrywanie części ludzkiego ciała, która wchodzi do strefy zagrożenia, powodując zatrzymanie niebezpiecznych ruchów).

Następnie w pozycji pionowej lub poziomej, systemy skanerów laserowych, dwuręczne systemy sterowania, z innymi strefami ciała do ochrony, jak na przykład przód, bok lub tył operatora prasy krawędziowej to tylko niektóre współczynniki, które należy wziąć pod uwagę jak rozmawiamy o bezpieczeństwie maszyn.

Projektanci, producenci i bezpieczeństwo

Projektanci muszą podjąć wszelkie praktyczne działania w celu zapewnienia, że urządzenia w maszynach przez nich zaprojektowanych nie będą stanowić niebezpieczeństwa dla konstruktorów, instalatorów, użytkowników, lub tych co dokonują konserwacji i napraw. Natomiast projektanci, producenci i dostawcy pras krawędziowych oraz indywidualnych urządzeń zabezpieczających mają obowiązki prawne i muszą również spełniać wszystkie normy międzynarodowe.

Dlatego też systemy sterowania, takie jak dwuręczne lub trójfunkcyjne z pedałem nożnym i generalnie wszystkie systemy sterowania i kontroli prasy krawędziowej i związane z nimi komponenty zabezpieczające (lasery, skanery, i inne) mają zasadnicze znaczenie dla pras krawędziowych. Biorąc pod uwagę wszystkie wcześniej wymienione cechy trzeba zapewnić większe bezpieczeństwo również jeśli rozważa się zakup prasy na rynku maszyn używanych: rozległym i dobrze zaopatrzonym i, jak się udało zauważyć, dostępnym u każdego konstruktora.

Odkryj potencjał swojego prasa krawędziowa cnc!

Ten poradnik pomoże Ci maksymalnie wykorzystać prasę krawędziową, odkrywając tajniki falcowania.

POBIERZ PRZEWODNIK

pobierz przewodnik