<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=6542337&amp;fmt=gif">

Maszyny do Obróbki Metalu: Badania & Rozwój

Jednym z najważniejszych działów w zakładach Vicla jest dział Badań i Rozwoju – istotny element do innowacji i doskonalenia naszych maszyn, który nieustannie poszukuje zaawansowane rozwiązania w zakresie jak najwyższej jakości materiałów i części używanych do ich budowy. Działalność działu nie ogranicza się tylko do tego celu.

W naszej branży najważniejsze jest zbudowanie jak najlepszych konstrukcji maszyn, z przemyślanym, skrupulatnym i funkcjonalnym montażem każdego poszczególnego komponentu. Dziś bardziej niż kiedykolwiek jesteśmy również zaangażowani przy projektowaniu produktów o wysokiej wydajności i oszczędności energii w celu zmniejszenia ilości odpadów i zanieczyszczeń, poprzez zmniejszenie ilości oleju hydraulicznego i koniecznych prac w ramach konserwacji.