Jak utworzyć stację roboczą na prasie hydraulicznej VICLA

Jak utworzyć stację roboczą na prasie hydraulicznej VICLA

Ustawić stację roboczą do natychmiastowego obliczania Z i gięć. W krótkim materiale filmowym pokazujemy jak operator w prosty i szybki sposób może utworzyć jedną lub więcej stacji roboczych za pomocą programowania na CNC.

  1. Należy przede wszystkim uzyskać dostęp do menu „Narzędzi” i wpisać nazwę narzędzia i wartości robocze stempla i matrycy (początkowa ilość i długość).
  2. W ten sposób wyznacza się pozycję narzędzi na prasie krawędziowej i tworzy się stację roboczą nr 1.
  3. Aby ustawić stację nr 2 wystarczy powtórzyć działania opisane powyżej.
  4. W tym momencie można obliczyć wartość Z i ustawić, na przykład, gięcie nr 1 na stacji nr 1 i gięcie nr 2 na stacji nr 2.
  5. W ten sposób uzyskuje się 2 różne wartości Z.a