<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=6542337&amp;fmt=gif">

SAMOUCZEK: JAK POWINNA PRZEBIEGAĆ KALIBRACJA OSI GÓRNEJ BELKI DOCISKOWEJ ORAZ FOTOKOMÓREK

AK POWINNA PRZEBIEGAĆ KALIBRACJA OSI GÓRNEJ BELKI DOCISKOWEJ ORAZ FOTOKOMÓREK

Prasa krawędziowa, jak wszystkie maszyny, wymaga codziennej uwagi i zachowania odpowiednich środków ostrożności. W filmie krok po kroku pokazujemy jak postępować w szybki i intuicyjny sposób aby dokonać kalibracji osi belki dociskowej z punktu “0” w prasieVICLA. Codziennie przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy ustawione parametry pozostają takie same w cyklu obróbki i czy nie są zmienione z powodu podwyższonej temperatury czy błędów spowodowanych przez operatora.

Inną procedurą wykonywaną podczas uruchamiania maszyn VICLA, którą ilustrujemy w filmie jest kalibracja osi fotokomórek: ze względów bezpieczeństwa należy sprawdzić poprawność ich wyrównywania. Działanie obejmuje zapobiegawczą kalkulację bezpiecznej przestrzeni niezbędnej do zatrzymania maszyny – cała operacja odbywa się poprzez regulację zaworów.

pobierz przewodnik