<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=6542337&amp;fmt=gif">

Na czym polega ulga

na-czym-polega-ulga

Polska Strefa Inwestycji to instrument, dzięki któremu możesz uzyskać ulgę podatkową na realizację nowej inwestycji. Możesz z niego skorzystać na terenie całej Polski, niezależnie od wielkości firmy. Wsparcie przyznawane jest firmom z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług. 

Dochód zwolniony z podatku

Wsparcie przyznawane jest w formie zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub zwolnienia z podatku dochodowego PIT, w związku z realizacją nowej inwestycji. Ulga podatkowa stanowi regionalną pomoc inwestycyjną.

Limit zwolnienia z podatku dochodowego liczony jest jako procent od:

  1. kosztów nowej inwestycji (poniesionych nakładów inwestycyjnych), lub
  2. 2-letnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników 

Wysokość procentowa pomocy publicznej (czyli intensywność pomocy) zależy od wielkości przedsiębiorcy i wybranej lokalizacji. W niektórych rejonach Polski możesz odzyskać nawet do 70% poniesionych kosztów.

Maksymalna intensywność pomocy z tabeli dotyczy dużych firm. W przypadku średnich firm maksymalna intensywność pomocy wynosi +10%, a w przypadku mikro i małych firm +20%.

Województwo

Podregion (NUTS 3)

Gmina

Maksymalna intensywność pomocy

lubelskie

 

 

50%

podkarpackie

   

50%

podlaskie

   

50%

świętokrzyskie

   

50%

warmińsko-mazurskie

 

 

50%

kujawsko-pomorskie

 

 

40%

lubuskie

   

40%

łódzkie

   

40%

małopolskie

   

40%

opolskie

   

40%

zachodniopomorskie

 

 

40%

pomorskie

 

 

30%

śląskie

 

 

30%

wielkopolskie

   

25%

 

Miasto Poznań, poznański

 

20% od 1.01.2022 r. do 31.12.2024     15% od 1.01.2025 do 31.12.2027

dolnośląskie

   

25%

 

Miasto Wrocław

 

20% od 1.01.2022 r. do 31.12.2024     15% od 1.01.2025 do 31.12.2027

mazowieckie

 

 

0%

 

garwoliński, łosicki, siedlecki, sokołowski, węgrowski oraz m. Siedlce

 

50%

 

ciechanowski, ostrołęcki, płocki, radomski, żyrardowski

 

40%

   

Dąbrówka, Dobre, Jadów, Kałuszyn, Kolbiel, Latowicz, Mrozy, Osieck, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tłuszcz

35%

 

 

Baranów, Błonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorow, Kampinos, Leoncin, Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym, Żabia Wola

25%

Czas na wykorzystanie ulgi

Z pomniejszonego podatku będziesz mógł korzystać przez 10, 12 lub 15 lat albo do momentu wykorzystania limitu zwolnienia. Liczba lat zależy od wybranej lokalizacji.

Limit zwolnienia z podatku 

Okres wsparcia:

Województwo lub podregion:

15 lat

lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie,
mazowieckie -> powiaty: 
garwoliński, łosicki, siedlecki, sokołowski, węgrowski oraz m. Siedlce

12 lat

kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie zachodniopomorskie, pomorskie, śląskie,
mazowieckie -> powiaty: 
ciechanowski, ostrołęcki, płocki, radomski, żyrardowski,
mazowieckie -> gminy: 
Dąbrówka, Dobre, Jadów, Kałuszyn, Kolbiel, Latowicz, Mrozy, Osieck, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tłuszcz

10 lat

dolnośląskie, wielkopolskie,
mazowieckie -> region warszawski stołeczny,
mazowieckie -> gminy: 
Baranów, Błonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorow, Kampinos, Leoncin, Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym, Żabia Wola

Ważne: Warto szukać terenów inwestycyjnych w granicach dotychczasowych specjalnych stref ekonomicznych, bo na nich również można korzystać ze wsparcia przez okres 15 lat. 

Szczegółowe warunki dla Twojej lokalizacji możesz sprawdzić na Mapie Polskiej Strefy Inwestycji.

Ile można zyskać – przykładowa inwestycja

Aby sprawdzić, ile możesz zyskać skorzystaj z naszego Kalkulatora pomocy publicznej.

Możesz też samodzielnie oszacować wysokość ulgi podatkowej, czyli niezapłaconego podatku. Aby to zrobić trzeba planowane koszty kwalifikowane inwestycji pomnożyć przez intensywność pomocy publicznej w danej lokalizacji. 

Ulga podatkowa = koszt inwestycji * x intesywność pomocy publicznej w wybranej lokalizacji

W kosztach można uwzględniać tylko koszty kwalifikowane. Ich wykaz jest dostępny w zakładce: Jak policzyć wartość inwestycji

Aby obliczyć wysokość dochodu zwolnionego z podatku należy wysokość ulgi podatkowej podzielić przez stawkę podatku.

Wysokość dochodu zwolnionego z podatku = ulga podatkowa / stawka podatku

Przykład:

Koszt nowej inwestycji: 1 mln zł
Wielkość przedsiębiorcy: średni
Lokalizacja inwestycji: województwo podkarpackie
Intensywność pomocy publicznej: 60%
Pomoc publiczna (ulga podatkowa) = 1 mln zł x 60% = 600 tys. zł 
600 000 zł to wartość niezapłaconego podatku dochodowego CIT lub PIT. 
Stawka podatku dochodowego CIT: 19%

Wysokość dochodu zwolnionego z podatku: 600 tys. / 19% = 3 157 894,70 zł 

Podsumowanie przykładu:

Średniej wielkości przedsiębiorca zainwestował 1 mln zł w województwie podkarpackim i dzięki Polskiej Strefie Inwestycji będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podatkowego do wysokości 600 tys. zł. Oznacza to, że w kolejnych latach (maksymalnie 15) nie zapłaci podatku od dochodów w wysokości 3,158 mln zł.  Po przekroczeniu tego limitu dochodów, przedsiębiorca zapłaci podatek w standardowej wysokości, nawet jeśli nie minęło 15 lat.

Uwaga:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji ułatwiło dostęp do wsparcia w przypadku reinwestycji, tj. inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne, związanych ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

W przypadku reinwestycji  wysokość kosztów, które wskazano powyżej obniża się o 50%.


Przypominamy również, że:

niezależnie od stopy bezrobocia w powiecie, w którym jest realizowana inwestycja, w przypadku gdy większa część terenu, na którym zostanie zrealizowana inwestycja, jest położona w:
1) mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze lub
2) gminie, na terenie której położone jest miasto, o którym mowa w pkt 1, lub
3) gminie graniczącej z gminą, o której mowa w pkt 2, lub miastem, o którym mowa w pkt 1
– przedsiębiorca zobowiąże się do poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 10 mln zł..

Podstawa prawna PSI

Polska Strefa Inwestycji funkcjonuje od 2018 r. na podstawie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji.  Nowa ustawa zastąpiła dotychczasowy mechanizm pomocy publicznej dla inwestorów, dostępny w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Aktualnie przedsiębiorcy nie mają już możliwości uzyskania nowych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych. Mogą starać się o decyzję o wsparciu nowej inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.