<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=6542337&amp;fmt=gif">

Przemysłowe prasy krawędziowe: znaczenie obszaru roboczego dla zwiększenia wydajności

Przemysłowe prasy krawędziowe: znaczenie obszaru roboczego dla zwiększenia wydajności

Słowo “wydajność” kojarzy się najczęściej z “oszczędnością”. O ile połączenie pomiędzy tymi dwoma aspektami jest realne, bo bycie wydajnym często prowadzi do określonego rezultatu czyli wypracowania oszczędności pod względem materialnym, energii, czasu czy wysiłku, o tyle są to dwa różne czynniki.

 

Wykorzystać określony system, linię produkcyjną, proces czy nawet jedną maszynę oznacza optymalnie spożytkować to co ma się do dyspozycji, wyposażenie i zasoby, elementy współgrające tak aby otrzymać jak najlepsze wyniki mając na uwadze cele do osiągnięcia. A wszystko to ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszenia odpadów.

Serce maszyny: strefa robocza

Możliwość skonfigurowania maszyny w zależności od potrzeb i wymagań firmy, która będzie ją później użytkować jest bardzo ważnym elementem, który wpływa na wydajność produkcji i tym samym konkurencyjność. W szczególności jeśli mówimy o maszynach do obróbki blach, takich jak przemysłowe prasy krawędziowe, ważnym elementem jest strefa robocza. Z tego miejsca operator zarządza wszystkimi operacjami maszyny i ustawia proces produkcyjny. Jest bardzo istotne żeby zapewnić najlepszą interakcję człowiek-maszyna, ponieważ od tego zależy znacząca część, czyli końcowa jakość tego, co jest produkowane.

 

Komfort podczas etapów pracy i ergonomiczność stanowiska są najprawdopodobniej pierwszymi elementami, o których się myśli, ponieważ są ważne, natomiast nie są jedynymi czynnikami do rozważenia. Wyznacznikami są bowiem następujące elementy:

  • Możliwość dostosowywania strefy roboczej, co pozwala na bezpieczne zarządzanie i płynne przejście do różnych zadań, dając w ten sposób możliwość produkcji rożnych partii, również niewielkich, z maksymalnym ograniczeniem czasu.
  • Konfiguracja stanowiska dostosowana do potrzeb gwarantująca doskonałe dojście do narzędzi
  • Layout maszyny aby dostosować ją do przestrzeni, w której ma być umieszczona
  • Bezpieczeństwo, w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami.

Kamienie węgielne wydajności

Później bardziej generalnie, podczas dążenia do większej wydajności wkraczają zarówno elementy rodzajowe czyli wspólne rozwiązania stosowane przy jakichkolwiek warunkach roboczych, jak i czynniki charakterystyczne, opierające się na osobliwości poszczególnych obróbek lub wymogu produkcji i mogą być odmienne w zależności od sytuacji, nawet jeśli dotyczą tego samego typu maszyny.

 

Poszukiwanie wydajności staje się prawdziwym strategicznym procesem biznesowym, który, ponad to jak dotychczas był postrzegany, krąży wokół fundamentalnych czynników.

1 – współpraca pomiędzy dostawcą a użytkownikiem. Umiejętność rozumienia i interpretacji potrzeb firmy staje się przepustką do nowych rynków. Już na etapie projektowania – mając na uwadze zawsze wyżej opisane cechy strefy roboczej – konfrontacja z klientem pozwala na realizację rozwiązań spersonalizowanych, mogących przekształcić produkt standardowy w wyjątkowy i zaspokoić potrzeby firmy użytkującej maszynę.

2 – umiejętność patrzenia na rynek, zrozumienia trendów, i o ile to możliwe, wyprzedzania ich ze spojrzeniem zwróconym w szczególności na to wszystko co innowacyjne. Dochodzi do tego uwaga na projektowanie rozwiązań gwarantujących wysoką wydajność, oszczędność energii i zasobów i ograniczone oddziaływanie na środowisko.

3 – korzystanie z kompetentnych i certyfikowanych dostawców. Dobór partnerów w łańcuchu dostaw określa ostateczną jakość maszyn, w kategoriach poziomu jakości dostarczonych materiałów, szybkości odpowiedzi i poszanowania czasu dostaw, który wszyscy chcieliby aby był coraz krótszy.

4 – Zapewnienie obsługi przedsprzedażowej i technicznego serwisu posprzedażowego będącego w stanie odpowiedzieć na wymagania klienteli, w miarę możliwości indywidualnymi rozwiązaniami. Od doradztwa w zakresie projektowania, po dostawę części zamiennych, wsparcie i naprawy bieżące, serwis na miejscu i zdalny – wszystko to musi być wysokiej jakości, dokładnie wykonane i zawsze z gotową odpowiedzią.

5 – inwestycja w nieustanne B&R (Badania i Rozwój) skoncentrowane na surowcach, komponentach i najnowszych technologiach.

 

Fakty pokazują wagę takiego podejścia, firmy, które potrafiły rozwinąć elastyczność w zarządzaniu i realizacji swoich maszyn są w stanie utrzymać a nawet zwiększyć swoje udziały rynkowe nawet w długich latach kryzysu gospodarczego.

W istocie, stać się wydajnym w celu zapewnienia rozwiązań, które pozwolą na osiągnięcie wydajności  wewnątrz procesu produkcyjnego w firmach klientów.

pobierz przewodnik