<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=6542337&amp;fmt=gif">

SYSTEM HYBRYDOWY. INNOWACJA UMOŻLIWIAJĄCA REDUKCJĘ KOSZTÓW, ZUŻYCIA I ZANIECZYSCZENIA.

system hybrydowy innowacja umożliwiająca redukcję kosztów zużycia i zanieczysczenia

Najlepsza pod każdym względem, także w zakresie oszczędności energetycznej, redukcji kosztów i ochrony środowiska. .SUPERIOR to prasa marki VICLA®, która wykonuje gięcie przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów związanych z cyklem roboczym do minimum i przy maksymalnej optymalizacji czasów produkcji.

Hybrid System

Prasa jest standardowo wyposażona w innowacyjny system hybrydowy, który nie wpływa na podwyższenie jej ceny w stosunku do maszyn tradycyjnych, natomiast pozwala osiągnąć wyjątkowy poziom oszczędności energetycznej i znaczące ograniczenie zużycia oleju, które jest zapewnione także dzięki zastosowaniu podwójnego zbiornika.

Korzyści płynące z tej innowacji technologicznej to oszczędność energii rzędu 55%, znaczące ograniczenie zużycia oleju (np.: 2X40 litrów - prasa 110 t), zwiększenie produktywności o 20%, ograniczenie limitu dla powrotu o 20%, obniżenie o 50% temperatury oleju, ograniczenie wycieków o 70%, zmniejszenie pojemności zbiornika o 50% i przyspieszenie procesu instalacji o 50%. Ponadto system hybrydowy marki VICLA umożliwia redukcję systemu przewodów rurowych (orurowania) o 60%.

Hybrid System Plus

Wszystkie korzyści płynące z zastosowania tego systemu przekładają się na większą wydajność procesu produkcyjnego i na realizowanie doskonałych gotowych produktów. Jednym słowem: jakość. Nie tylko pod względem stabilności konstrukcyjnej i precyzji gięcia, lecz także pod kątem oszczędności energetycznej i zredukowania do minimum substancji zanieczyszczających.

Hybrid System stanowi wyposażenie seryjne w standardowej konfiguracji prasy krawędziowej .SUPERIOR która, w zależności od wymogów produkcyjnych, oferuje ekstremalną elastyczność, także dzięki dostępnemu wyposażeniu opcjonalnemu i dodatkowym rozwiązaniom dostosowanym do indywidualnych potrzeb. Hybrid System Plus: system umożliwia ograniczenie zużycia o 78% w stosunku do maszyny tradycyjnej i o ponad 23% większe w stosunku do systemu hybrydowego instalowanego seryjnie.

W ten sposób VICLA angażuje się w poszukiwanie rozwiązań zapewniających wyjątkową jakość. Jest to możliwe dzięki codziennym inwestycjom w badania i rozwój powierzonym personelowi i inżynierom o wysokim stopniu wyspecjalizowania, którzy pod względem kompetencji w pracy związanej z obróbką blachy plasują się na najwyższych poziomach rynkowych.

Wysiłki te już niedługo pozwolą nam na osiągnięcie nowych i bardzo ważnych celów. Najważniejszym z nich jest opracowanie w najbliższym czasie innowacyjnego systemu umożliwiającego automatyczną zmianę form.

pobierz przewodnik