<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=6542337&amp;fmt=gif">

SYSTEMY ZMIANY NARZĘDZI ORAZ ROBOTY KARTEZJAŃSKIE I ANTROPOMORFICZNE OFEROWANE PRZEZ FIRMĘ VICLA.

Jest wiele innowacji Przemysłu 4.0

VICLA oferuje skuteczne i wydajne rozwiązania polegające na automatyzacji procesów dla pras krawędziowych. Innowacje i technologie z najwyższej półki.

Jest wiele innowacji Przemysłu 4.0, które w VICLA działają już pełną parą. Prerogatywy stanowią gwarancję ogromnej elastyczności i szybkości produkcji, ograniczonego czasu rozruchu, zredukowanych przestojów maszyn i błędów. Wszystko to działa, aby zwiększyć produktywność i oczywiście zagwarantować wyższą jakość. I wszystko to jest zaletą i stanowi o konkurencyjności produktów, które oddajemy do dyspozycji klientom VICLA.

Maksymalną ekspresją w tej dziedzinie są innowacje takie jak TOP SHIFT, automatyczny podajnik do narzędzi, który składa się z manipulatora zarządzającego zmianami matryc, zmianami stempli i który jest odpowiedzialny za przemieszczanie tzw. przedłużki, zarządzającego także magazynem narzędzi zawierającym matryce i stemple oraz całą strukturą łączącą prasę z magazynem, używającym tylko górnych i dolnych narzędzi Typu Promecam oraz obrotowego stołu dla wprowadzenia narzędzia odwróconego.

Dodatkowo Matrix Code rozpoznaje cechy i wymiary narzędzia podczas załadunku do magazynu. TOP SHIFT jest wyposażony w oprogramowanie stworzone do zarządzania porozumiewaniem się z różnymi sterownikami numerycznymi, związanymi z 4 osiami, załadunkiem magazynu, informacjami na temat obecnych narzędzi. Oprogramowanie, w pełni automatycznie, zarządza załączenie się podajnika, wprowadza i modyfikuje programy.

Inną innowacją, z której w VICLA jesteśmy bardzo dumni, że możemy ją zaproponować, to robot APR służący do kompletnej automatyzacji procesu gięcia z prasą hydrauliczną, z akcesoriami do podtrzymywania arkuszy blachy ważących 250 kg z możliwością manewrowania ręcznego. Wszystko to bez konieczności zmian w systemie gięcia ręcznego nawet po instalacji robota. Robot APR śledzi strukturę liniową prasy dzięki swoim 5 osiom, 3 linearnym i 2 polarnym, które pozwalają na łatwe wykonanie operacji gięcia, odwracania i ruchów ondulacyjnych arkusza. Programowanie robota APR jest ułatwione dzięki aplikacji na prasie. Dzieje się to za pomocą transduktorów połączonych bezpośrednio z robotem. Cecha, dzięki której operator maszyny nie musi wykonywać żadnych poprawek ale za pomocą sygnałów ewentualnych błędów ma możliwość kontroli procesu gięcia na każdym jego etapie i jest w stanie zapobiegać produkcji uszkodzonych elementów. Do zarządzania robotem APR są dostępne dwa terminale operatora: ekran dotykowy i joystick. Oprogramowanie robota pozwala na wykonywanie w sposób wygodny i łatwy wszystkich operacji: pobieranie arkusza, gięcie z automatycznym podążaniem i odkładanie elementów na paletę. Dodatkowo jest możliwość zarządzania obszarem roboczym dzieląc je na „strefy”.

VICLA oferuje rozwiązania aby móc automatycznie pobierać arkusze blachy, dokonywać ich gięcia i odkładać wykonane profile. Są to zrobotyzowane kabiny do gięcia Matrix, maszyny, które dzięki zastosowaniu technologii cięcia laserem, są w stanie obrabiać elementy o wadze do 400 kg. Pośród głównych cech można wymienić: niezawodność elektroniki, łączenia i zębatki tłumiące wibracje co zapewnia powtarzalność pozycjonowania, kontrolowana siła pchnięcia względem tylnych jednostek, dzięki czemu można zapewnić większą żywotność maszyny czy dodatkowe oprogramowanie poza linią BendWizard: mózg, który wszystko kontroluje poprzez przyjazny dla użytkownika, łatwy i intuicyjny interfejs, który gwarantuje ograniczenie do minimum postoje maszyny. Ponadto software pozwala na zaprogramowanie aż do czterech różnych komór z robotami gnącymi oraz układanie gotowych elementów na paletach.

Flexbender i Robot Studio dopełniają ofertę VICLA w temacie systemów zrobotyzowanych. Flexbender to rozwiązanie standardowe i elastyczne, stworzone aby pomagać prasom krawędziowym, natomiast Robot Studio z innowacyjną technologią Virtual Controller: platforma, która oferuje możliwość posiadania tego samego systemu kontroli na komputerze co używanego na robocie i który pozwala wiernie symulować zachowanie robota pod względem ruchu, dostępu do obszaru roboczego, kolizji i diagnostyki.

pobierz przewodnik