<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=6542337&amp;fmt=gif">
Logo VICLA testo e icona bianchi con bandiera SENZA sfondo

Prasa do gięcia .SUPERIOR

KATALOG

Co kryje jej wnętrze?

  • Korzyści płynące ze stosowania prasy .SUPERIOR w stosunku do innych pras krawędziowych dostępnych na rynku
  • Korzyściami płynącymi z Hybrid System dla wersji standardowej i Hybrid System PLUS jest oszczędność energetyczna
  • Charakterystyka funkcjonalna, między innymi, CNC z prostym i intuicyjnym interfejsem
  • Wyposażenie standardowe
  • Wyposażenie opcjonalne
  • Nasze rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb

Pobierz katalog prasa .Superior