<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=6542337&amp;fmt=gif">

5 NAJLEPSZYCH PRAKTYK W ZAKRESIE DBANIA O PRASĘ KRAWĘDZIOWĄ

Często mówi się o tym, jak ważne jest zapewnienie odpowiednich środków dla uzyskania najlepszych wyników produkcyjnych.

W tym wypadku najważniejsza nie jest ilość posiadanych urządzeń, lecz ich prawidłowe użytkowanie i dbałość.

Nieprawidłowe używanie i nieodpowiednia konserwacja, wraz z upływem czasu, w sposób nieunikniony, prowadzą do utraty wydajności nawet w przypadku najlepszych urządzeń.
To dlatego mówiąc o gięciu prasowym należy przypomnieć o tym, że operator jest zobowiązany do odpowiedniego obchodzenia się z maszyną, na której pracuje.

Zapewnienie odpowiedniego poziomu dbałości o prasę krawędziową jest obowiązkiem, który zapewnia zwiększenie zadowolenia z pracy!

Jakie są najlepsze praktyki, które zapewniają odpowiedni poziom dbałości o maszynę?

1) Wiedza techniczna dotycząca posiadanej maszyny

Poprawne zarządzanie prasą krawędziową i odpowiednie dbanie o nią są pierwszym krokiem dla zapewnienia długiego okresu niezawodności.

2) Prawidłowe i stałe smarowanie

Prasę krawędziową można przyrównać do orkiestry składającej się z ruchomych części mechanicznych zarządzanych przez systemy elektryczne i elektroniczne.
Bardzo ważne jest, aby dokładnie przestrzegać wskazań producenta dotyczących częstotliwości smarowania w przewidzianych punktach.
Poprawne smarowanie wiąże się także z koniecznością używania smarów i olejów o wysokiej jakości, wybieranych wyłącznie w oparciu o specyfikacje przekazane przez producenta.
Punktami, które wymagają smarowania są: punkty przesuwu poprzecznicy, wózek tylny i ewentualnie powiązane elementy.
Należy systematycznie sprawdzać centralną instalację smarowania, jeżeli została ona przewidziana.

3) Czyszczenie maszyny

Czysta prasa krawędziowa nie tylko jest przyjemniejsza dla wzroku, ale także pomocna w pracy!
Idealnie oczyszczana maszyna umożliwia wykrywanie ewentualnych, nawet minimalnych wycieków oleju, np. nieszczelność na wysokości siłowników, nieprawidłowe kapanie w strefie zderzaka tylnego lub w strefie podłogi wewnętrznej.
Aby czyścić maszynę w sposób prawidłowy, należy postępować zgodnie ze specyfikacjami producenta, nie należy używać agresywnych środków czyszczących i ogólnie nieodpowiednich produktów.
Poza tym należy zachować maksymalną ostrożność i unikać nieprawidłowego czyszczenia liniałów optycznych.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy się skontaktować z producentem.

4) Ogólna kontrola prawidłowego funkcjonowania i kalibracji

Prasa krawędziowa składa się z wielu części ruchomych, także o dużych wymiarach.
Napędy, w które wyposażone są części o dużym ciężarze pracują w sposób ciągły i przez miliony cykli wykonywanych w czasie roku, przy wyjątkowo ograniczonych tolerancjach.
Dla przykładu przyjrzyjmy się poprzecznicy, która waży kilka tysięcy kilogramów: w czasie każdego cyklu jest opuszczana i następnie zatrzymywana na prędkości ograniczanej na odcinku dziesiętnych części milimetra.

Jest umiejscawiania na minimalnej wysokości zejścia (DMP) z precyzją do setnych milimetra i następnie ponownie podnoszona w celu wykonania kolejnego gięcia.
W czasie tego procesu siły bezwładności, ciągłe wibracje i naprężenia działające na komponenty mogą prowadzić do ich zużycia.
Operator poza zachowaniem ostrożności w czasie pracy musi w takim samym stopniu uważać na obsługiwaną przez siebie maszynę i natychmiast sygnalizować jakiekolwiek nieprawidłowości, także niewielkie.

Operator jako jedyny jest w stanie z odpowiednim wyprzedzeniem rozpoznać sygnały wydawane przez maszynę, które mogą spowodować problemy o wiele poważniejsze, szkodliwe dla maszyny i dla procesu produkcyjnego.

Na przykład, niewielkie luzy na zderzaku tylnym lub brak precyzyjnego umiejscowienia.
Oczywistym jest, że ograniczenie problemów do minimum jest możliwe przede wszystkim dzięki wybraniu prasy od producenta, który wytwarza maszyny o wysokiej jakości.

5) Utrzymywanie narzędzi i stołu w stanie czystości

Należy utrzymywać czystość na powierzchniach kontaktu pomiędzy matrycami, stemplami a maszyną.
Resztki produkcyjne mogą się osadzać na stole prasy, w przypadku gięcia materiałów jak stal węglowa lub w przypadku gdy na krawędziach otworów i obrzeżach elementów ze stali nierdzewnej powstaną resztki spowodowanie nieprecyzyjnie wykonanym cięciem laserowym.

Jeżeli nie będą one usuwane mogą spowodować nacięcia na podstawach wsporczych i wraz z upływem czasu mogą uniemożliwić wykonywanie optymalnego gięcia.

pobierz przewodnik

 

Recent posts

Sullo stesso argomento

Wybór prasy krawędziowej: wskazania końcowe

Prasa krawędziowa tylko pozornie jest maszyną prostą. W rzeczywistości w swoim wnętrzu ukrywa...

Continua a leggere

Prasa krawędziowa: czym jest i jak działa

Prasa krawędziowa to maszyna bardzo wszechstronna i jednocześnie złożona. Technologia, na której...

Continua a leggere

Jakie są przepisy prawne do rozważenia przy wyborze prasy krawędziowej

Przepisów prawnych, które trzeba uwzględnić w Europie, jak również poza jej granicami jest wiele, i...

Continua a leggere