<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=6542337&amp;fmt=gif">

Jak giętarki 4.0 pomagają przy zwiększeniu wydajności procesu produkcji

Jak giętarki 4.0 pomagają przy zwiększeniu wydajności procesu produkcji

Systemy oprogramowania 4.0 zastosowane w naszych giętarkach VICLA umożliwiają zwiększenie wydajności procesu produkcji o co najmniej 20%.

Sektor gięcia prasowego stale zwiększa działania nakierowane na integrowanie systemów i automatyzację procesów produkcyjnych, tym samym Przemysł 4.0 przekształca się w koncepcję mającą rzeczywisty wpływ na transformację produkcji.

To dlatego nasze prasy do gięcia VICLA są wyposażone w oprogramowanie, które pomaga w zbieraniu, analizowaniu i optymalizowaniu procesów produkcji zachodzących w Twojej firmie.

Nasza firma od zawsze koncentruje się na poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań. Dzięki temu opracowaliśmy nową gamę pras krawędziowych zintegrowanych z zaawansowanymi rozwiązaniami wchodzącymi w zakres koncepcji inteligentnej fabryki.
Spójrzmy o jakiego typu rozwiązaniach mowa.

Dlaczego wybrać prasę krawędziową 4.0

W ostatnich latach produkcja pras krawędziowych została znacząco rozwinięta, co sprawiło, że ze zwykłych maszyn do gięcia przekształciły się one w wysoko zaawansowane i złożone systemy.

Z jednej strony, pozwoliło to bardziej nowoczesnym firmom na wyposażenie swoich zakładów w skuteczne i wydajne maszyny do gięcia, które pomagają w usprawnieniu procesów produkcyjnych, natomiast z drugiej strony przedsiębiorcy tradycyjni, przyzwyczajeni do starych, mniej funkcjonalnych maszyn pokazują, że innowacyjność 4.0 pozostaje koncepcją, do której brakuje zaufania i która budzi obawy.

Spróbujmy lepiej przyjrzeć się temu jak prasa krawędziowa 4.0 może w znaczącym stopniu polepszyć produkcję i dlaczego:

 1. Prasa krawędziowa 4.0 to maszyna inteligentna: może przechowywać i wykorzystywać ogromną ilość danych, aby stale poprawiać wydajność produkcyjną.
 2. CNC jest podłączony bezpośrednio do sieci zakładowej i programowany w sposób zdalny: korzyścią płynącą z możliwości zdalnego programowania jest znaczące ograniczenie liczby zatrzymań maszyny i zapewnienie pełnej kontroli uderzeń w czasie gięcia.
 3. Wysokie wyposażenie w urządzenia bezpieczeństwa: prasy krawędziowe 4.0 są wyposażone w technologie i urządzenia, które ograniczają zmienność i uzależnienie od czynnika ludzkiego, a także ryzyko wypadków.
  Urządzenia zainstalowane na naszych prasach krawędziowych zapewniają ochronę operatora bez spowalniania procesu produkcyjnego

Software Data Rec i Track Prod: systemy oprogramowania 4.0 do pras krawędziowych do gięcia blachy VICLA

Wszystkie nasze prasy krawędziowe są wyposażone w oprogramowanie 4.0 Wszystkie maszyny VICLA, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i odpowiednio przetestowane, są zintegrowane z naszymi systemami oprogramowania 4.0 umożliwiając komunikację z zakładowym systemem zarządzania i przekazywanie danych wykorzystywanych do optymalizacji całego procesu produkcyjnego.

Po bliższym przyjrzeniu się prasom krawędziowym 4.0 sprawdźmy jak nasze systemy oprogramowania pozwalają zwiększyć wydajność produkcyjną o co najmniej 20%.

Pierwszym z dwóch narzędzi jest Software Data Rec.
Jest to oprogramowanie, które umożliwia:

 • Nabywanie danych maszyny i ich wprowadzanie do bazy danych sql lub access
 • Dostarczanie szczegółowych informacji dotyczących programu roboczego: na przykład, czasu wykonania jednego elementu, obróbki w trybie ręcznym, półautomatycznym lub automatycznym.
 • Uzyskiwanie dostępu do danych dotyczących czasów programowania, wyposażania, wykonywania prób na pierwszym elemencie, wytwarzania elementów.

Drugim narzędziem jest Software Track Prod.
Dzięki temu oprogramowaniu możesz:

 • Utrzymywać pod kontrolą, wyświetlać i śledzić dane w zakładowym programie zarządzania, aby zwiększyć wydajność całego cyklu produkcyjnego.
 • Nabywać informacje, analizy i raporty, aby zapewnić optymalne używanie maszyny
 • Wykrywać ewentualne nieprawidłowości: Historia Alarmów umożliwia sprawdzanie komunikatów wysłanych przez maszynę.

Wyżej opisane systemy oprogramowania są zatem w stanie analizować przepływ produkcyjny w czasie rzeczywistym, wykrywając ewentualne nieprawidłowości i umożliwiając natychmiastową interwencję w celu naprawienia, ograniczenia i wyeliminowania błędów.
Największą korzyścią płynącą z tych systemów oprogramowania jest to, że dają one możliwość analizowania danych przez operatorów i zarządzających produkcją, co przekłada się na znaczące zwiększenie wydajności produkcyjnej.

Nasi klienci potwierdzają, że produkcja w ich zakładach znacznie się zoptymalizowała, zwiększyła się wydajność procesowa i znacząco zmniejszyła się liczba odpadów.

pobierz przewodnik