<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=6542337&amp;fmt=gif">

VICLA: JAKOŚCIOWY SKOK NAPRZÓD PEGORARO SNC.

JAKOŚCIOWY SKOK NAPRZÓD PEGORARO

Prasa SUPERIOR 170/31 z 4 osiami z CNC ESA S 640 wzbogaciła park maszynowy Pegoraro Snc.

Właściciel firmy o takiej samej nazwie, z siedzibą w regionie Wenecja Euganejska, uzasadnia swój wybór.

Dziś, 18 lat od założenia, Pegoraro Snc firma z siedzibą w Rossano Veneto w prowincji Vicenzy, specjalizująca się w rzemieślniczej obróbce elementów z żelaza i stali przeznaczonych do konstrukcji, obudów, wykończeń, schodów, wyposażenia wnętrz, poręczy, ogrodzeń i bram, przeżywa swój nowy początek.


Park maszynowy tej firmy wzbogacił się dzięki wprowadzeniu do firmy nowego i skutecznego współpracownika. Mowa o prasie krawędziowej VICLA .SUPERIOR 170/31, z 4 osiami, z CNC ESA S 640, z 2 dodatkowymi punktami odniesienia i 2 przednimi regulowanymi wspornikami blachy zainstalowanymi na prowadnicy liniowej.

„Dla Pegoraro Snc przejście od maszyny tradycyjnej do maszyny zsynchronizowanej stanowi ważny jakościowy skok naprzód. Pod względem produkcyjnym, wydajnościowym i pod kątem prędkości procesu jest to przejście pomiędzy dwoma całkowicie różnymi światami”, mówi Pan Paolo Pegoraro, właściciel firmy o takiej samej nazwie.


„Wybraliśmy prasę VICLA”, dodaje przedsiębiorca z regionu Wenecji Euganejskiej, „po poznaniu tej marki na Targach Lamiera w Bolonii. Nasz wybór był podyktowany kilkoma względami, między innymi bardzo dobrym stosunkiem jakości do ceny, solidnością konstrukcyjną, głębokością wgłębienia, tonażem. W szczególności doceniliśmy typ oprogramowania, w które maszyna jest wyposażona, oraz jej estetyczne wykonanie”.

Firma wybrała różne elementy wyposażenia opcjonalnego i uzupełniła prasę o 2 przednie regulowane wsporniki blachy umieszczone na prowadnicy liniowej, które zwiększają precyzję obróbki blachy i ułatwiają pracę operatora.

Zakup ten stanowi silne wsparcie dla osiągnięcia bieżących celów firmy Pegoraro Snc i przekłada się wymiernie na chęć zaoferowania swoim klientom kompletnej usługi , dzięki współpracy z personelem wysoko wykwalifikowanym i dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii. Technologii, z których marka VICLA jest dziś bardzo dumna, gdyż przyczyniają się one do rozwoju innowacji.

Właściciel Pegoraro Snc jest zadowolony z dokonanego zakupu, gdyż poza aspektami technicznymi maszyna wyróżnia się także pod względem łatwości obsługi – „operator nauczył się jej używać w ciągu 4 lub 5 dni” – i zaoferowanych usług. Są nimi pomoc techniczna zapewniana zarówno przed sprzedażą, jak i po dostarczeniu maszyny.

A jakie są jego sugestie, które mogą pomóc w ulepszeniu oferty VICLA?

„Przewidziałbym dodatkową prowadnicę podtrzymującą na wysokości wózków przednich, aby umożliwić podparcie blachy, i zoptymalizowałbym pompę w układzie hydraulicznym”.

Dziękujemy Panu Paolo Pegoraro za tę sugestię.

Więcej informacji dotyczących firmy, o której powyżej, która zatrudnia około dziesięciu pracowników i której powierzchnia zakładowa wynosi około 1000 m2, odnajdziecie na stronie pegorarosnc.it

Zapraszamy do przeczytanie kolejnych Case History marki VICLA.

pobierz przewodnik