<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=6542337&amp;fmt=gif">

Prasa krawędziowa: od czego zależy jakość gięcia

Prasa skonstruowana zgodnie ze sztuką, z licznymi pomiarami parametrów procesu i alarmami, które sygnalizują niektóre ich odchylenia, pozwala utrzymać stały poziom gięcia, ale oprócz tego jest jeszcze dużo innych kwestii do wzięcia pod uwagę.

Zmienna elastyczności materiału

Rozpoczynamy od gięcia blachy: mamy do czynienia z materiałem o licznych zmiennych  jako odpowiedź na cięcie laserem, plazmą, tolerancję wielkości i inne. Za każdym razem spotykamy się z innym elementem i należy też pomyśleć o estetyce w przypadku materiałów takich, jak blachy uprzednio pomalowane czy stal nierdzewna. Dla tego, kto obsługuje prasę krawędziową wszystko jest związane z tą zawsze obecną zmienną: elastycznością materiału. Mówimy o zmiennej, która się pojawia kiedy materiał próbuje powrócić do swojej pierwotnej formy, po tym jak został wygięty.  Wytrzymałość na rozciąganie i grubość materiału, rodzaj wyposażenia i typ gięcia wpływają oczywiście na elastyczny powrót. Przewidywanie i efektywne rozliczanie elastycznego powrotu są niezbędne, szczególnie podczas pracy z gięciami o głębokim promieniu, a także z grubszym materiałem o wysokiej wytrzymałości.

Stempel gnący/tnący

W dużej mierze jakość gięcia zależy od stempla, który tnie / gnie a więc od operacji dokonywanych na stemplu. Aby otrzymać dobrą jakość giętego materiału, prasa musi mieć odpowiedni nacisk aby poruszać ruchome części stempla, lub żeby przeciąć całą grubość materiału. Dodatkowo musi również pracować “równo”, czyli w taki sposób, żeby kolumny były idealnie pionowo, aby pracowały w osi ze stemplem. Konieczne jest także, żeby hydraulika podpory była wystarczająca, aby utrzymać siłę i prędkość stosowaną podczas wykonywania danego zadania.

Opracowanie detali do gięcia

Podczas fazy gięcia dochodzi powszechnie do deformacji materiału. Długość elementu, który trzeba wygiąć nie zbiega się naturalnie z długością włókien giętego elementu: w ten sposób włókna, które utrzymują oryginalną linię (inaczej zwaną neutralną) to te przesunięte w głąb zagięcia, determinują ich pozycję różne czynniki: grubość blachy, promień zagięcia i jakość materiału. To właśnie te ostatnie czynniki pozwalają na określenie opracowania detalu do gięcia.

Narzędzia

Dostępne jest wiele systemów narzędzi dla pras krawędziowych, takie jak narzędzia rotacyjne, czyszczące i gnące, dla których ograniczenie nacisku staje się czynnikiem decydującym. Są dwa ograniczenia, które należy rozważyć: ograniczenie, które samo narzędzie może wytrzymać oraz limit nacisku prasy krawędziowej w centralnej linii. Jeśli mówimy o narzędziach, powinniśmy większą uwagę zwrócić na fakt jaką wytrzymałość ma samo narzędzie, jednakże dochodzimy do fazy, gdzie narzędzie może wytrzymać więcej niż prasa krawędziowa. Aby uniknąć zniszczenia prasy krawędziowej, ograniczenia nacisku powinny się pokrywać.

Utrzymanie porządku

Cząstki brudu mogą dostać się do układu hydraulicznego z powodu niewystarczającego zamknięcia, dlatego musimy być pewni, że uszczelki pokrywy zbiornika i otwory wentylacyjne są w dobrym stanie. Ekstraktory powietrza są zamontowane na pokrywie zbiornika i pozwalają na przepływ powietrza w zbiorniku kiedy pompuje się olej do siłowników, zapobiegając utworzenia się wewnątrz próżni. Problemy i nieprawidłowości w funkcjonowaniu pompy i zaworów mogą pojawić się jeśli obecny jest brud w oleju. Większość problemów z obiegiem hydraulicznym jest właśnie związanych z zanieczyszczeniem oleju, co może spowodować zablokowanie zaworów w pozycji “on lub off”. Co z tego wynika, że również utrzymanie porządku urządzeń zyskuje istotne znaczenie: kurz, olej, pył, wióry i inne zanieczyszczenia, na które stopniowo jest narażona maszyna, mogą w rzeczywistości porysować powierzchnie, na których będziemy działać.

pobierz przewodnik

 

Recent posts

Sullo stesso argomento

JAK ZMIENIA SIĘ PRĘDKOŚĆ GIĘCIA W ZALEŻNOŚCI OD TYPU PRASY

Każdemu zależy na prędkości podczas obróbki gięcia, ta cecha jest bardzo ważna ponieważ przekłada...

Continua a leggere

Jak utworzyć stację roboczą na prasie hydraulicznej VICLA

Ustawić stację roboczą do natychmiastowego obliczania Z i gięć. W krótkim materiale filmowym...

Continua a leggere

SYSTEM HYBRYDOWY. INNOWACJA UMOŻLIWIAJĄCA REDUKCJĘ KOSZTÓW, ZUŻYCIA I ZANIECZYSCZENIA.

Najlepsza pod każdym względem, także w zakresie oszczędności energetycznej, redukcji kosztów i...

Continua a leggere