<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=6542337&amp;fmt=gif">

Rejestr tylny wyposażony w jednostki wysuwane

Rejestr tylny wyposażony w jednostki wysuwane

Rejestr tylny powinien dostosowywać się odpowiednio do nacisku oraz do długości prasy krawędziowej.
Dzięki temu, wydajna i wytrzymała prasa krawędziowa VICLA® .SUPERIOR o długości 6 metrów oraz nacisku 250 ton, została wyposażona w rejestr Back5: dużych rozmiarów i konkretnej grubości belkę będącą w stanie zapewnić dużą prędkość pozycjonowania.

Jak wszystkie prasy krawędziowe z serii .SUPERIOR również ta wydajna wersja jest wyposażona w mechanizm ruchu zamontowany na prowadnicy liniowej, przymocowanej w tylnej części maszyny.
Następna cecha wspólna wszystkich pras .SUPERIOR firmy VICLA® to obecność tylnych jednostek wysuwanych zamontowanych po bokach punktów odniesienia. Dzięki automatycznym ruchom sterowanym z CNC są w stanie podtrzymywać blachę aż do momentu kontaktu, wykluczając błędy pozycjonowania i niepotrzebnych strat czasu.

Jednostki wysuwane mają jeszcze jedno przydatne rozwiązanie: są pokryte powłoką teflonową aby uniknąć jakichkolwiek zniszczeń materiału giętego i ułatwić obróbkę.

ZOBACZ FILM