<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=6542337&amp;fmt=gif">

DLACZEO PRASA KRAWĘDZIOWA WYKONANA WEDŁUG ZASAD 4.0 WPŁYWA NA UDOSKONALENIE PRODUKCJI

DLACZEO PRASA KRAWĘDZIOWA WYKONANA WEDŁUG ZASAD 4.0 WPŁYWA NA UDOSKONALENIE PRODUKCJI

Również prasy krawędziowe 4.0 są częścią słynnego Planu Przemysł 4.0 zainicjowanego przez Mise (Włoskie Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego)  w 2006 roku. Teraz program nazywa się Plan Przedsiębiorstwo 4.0, ale tym razem postawiono sobie za cel wyposażenie w różne nowe środki i wspieranie przedsiębiorstw aby nabrały wiatru w żagle i tym samym ożywiły gospodarkę.

 

NIE WYSTARCZY POWIEDZIEĆ 4.0 ABY MIEĆ “PRASĘ”.

Niektórzy konstruktorzy maszyn próbują wyprzedzić przemiany, polegając na fakcie, że prasy krawędziowe powstają już z określoną specyfikacją, która może być podciągnięta do parametrów Przemysłu 4.0, natomiast spotykają się z innymi opiniami tych, którzy twierdzą, że “W tym sektorze jest niewątpliwie trudniej rozmawiać o Przemyśle 4.0 niż w przypadku cięcia laserem, tłoczenia czy innych obróbek blachy na zimno”. Zobaczmy więc jakie są cechy, które decydują  czy dana prasa wchodzi w zakres 4.0:

CNC połączone bezpośrednio do sieci firmowej z programowaniem z biura;

wysoce bezpieczne wyposażenie;

teleserwis;

bezpośrednie połączenie z systemem ERP przedsiębiorstwa.

PRASA I NARZĘDZIA

Kiedy mówimy o gięciu blachy metalowej i nadawaniu końcowej formy, spersonalizowanej dzięki różnym aplikacjom, podstawą jest ostateczny rezultat obróbki. Jeśli gięcia nie są wykonane z dokładnością produkt końcowy nie będzie zgodny z rysunkiem. Jednym ze szczególnie ważnych aspektów pracy użytkowników, którzy gną skomplikowane części jest to, że podczas procesu gięcia nawet drobne nieścisłości mogą zniszczyć całą partię detali. Jeśli chodzi o narzędzia, jest bardzo ważne, aby wybrać właściwą kombinację między stemplem i matrycą, ocenić promienie gięcia i zakres możliwości samych narzędzi. W każdym przypadku sterownik numeryczny pozwala na kontrolę i powiadamia w przypadku błędnych wyborów, mając w swojej pamięci wewnętrznej już skonfigurowaną charakterystykę narzędzi głównych producentów.

SIŁA STALI

Przy doskonałym rezultacie gięcia, które nie generuje żadnego odpadu nie należy skupiać się tylko i wyłącznie na prasie. Kładąc nacisk na standard Przemysłu 4.0 lub nie, konieczne jest, aby wziąć pod uwagę, że stal jest materiałem żywym, który ugina się zgodnie z konkretnym kierunkiem. Wymaga szczególnej uwagi ze wzglądu na jej sprężysty powrót i ze wzglądy na siłę, która jest stosowana podczas gięcia. Dla osób pracujących na prasie sprężysty powrót jest zmienną, która występuje, kiedy materiał, po obróbce w miejscu gięć próbuje powrócić do swojego pierwotnego kształtu. Powrót elastyczny może jednak bardzo istotnie się zwiększyć: od wewnętrznego promienia krzywej wzrasta w stosunku do grubości materiału. Nowe stale o wysokiej wytrzymałości, (tak zwane wysoko wytrzymałe) mają, na przykład, zwiększony powrót elastyczny niż podstawowa stal łagodna, stal nierdzewna i wiele rodzajów aluminium.

CIĘCIE KOSZTÓW I OBRÓBKA WYSOCE PRECYZYJNA

Najbardziej oczywistą korzyścią związaną z wykorzystaniem krawędziarek 4.0, oprócz oszczędności energii i ekologii, jest możliwość włączenia ich do systemu komputerowego fabryki w celu zarządzania całym procesem produkcji w coraz bardziej nowoczesny i zautomatyzowany sposób. Prasy krawędziowe elektryczne eliminują potrzebę stosowania oleju hydraulicznego i mogą zmniejszyć koszty energii. Większa efektywność wpłynęła na zwiększenie zainteresowania wśród producentów pras projektami elektrycznymi i hybrydowymi. Wielu z nich, w rzeczywistości, wystarczy wiedzieć, że ich prasy wyprodukują gięcia o dokładnej specyfikacji bez konieczności stosowania korekt z tytułu zmienności temperatury oleju - dodatkowy powód, aby przejść na układ elektryczny lub hybrydowy. U innych, frustracje, które wynikały z niedokładnego gięcia, niepotrzebne koszty i stres, są powodem coraz większego uznania dla Przemysłu 4.0. Mówiąc prościej, prasy krawędziowe hybrydowe i elektryczne mogą pomóc producentom znacznie uprościć dalsze operacje, zagwarantować oszczędność czasu i pieniędzy oraz zwiększyć poziom zadowolenia klientów.

Dlatego dokładność i oszczędność energii popychają producentów do inwestowania w prasy hybrydowe czyli te maszyny, które wymagają znacznie mniej konserwacji, ponieważ wykorzystują one znacznie mniejszą liczbę zaworów i oleju, lub prasy elektryczne, całkowicie pozbawione oleju.

pobierz przewodnik