<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=6542337&amp;fmt=gif">

KONSERWACJA PRASY KRAWĘDZIOWEJ KOMPLETNY PRZEWODNIK

konserwacja prasy krawędziowej kompletny przewodnik

Konserwacja prasy do gięcia blachy jest wymogiem zasadniczym dla zachowania wydajności maszyny, pomimo tego bardzo często jest ona zaniedbywana.

Należy pamiętać o tym, że regularnie wykonywana konserwacja prasy krawędziowej umożliwia wykrycie ewentualnych uszkodzeń i usterek, których nieusunięcie wraz z upływem czasu mogłoby spowodować utratę wydajności maszyny.

Wczesne wykrycie poważnych nieprawidłowości funkcjonowania prasy krawędziowej pozwala na uniknięcie kosztownych interwencji konserwacji.

Czyszczenie i wykonywanie planowej konserwacji maszyny są czynnościami prostymi, lecz wymagają one również dbałości i zwracania uwagi na szczegóły.
W tym przewodniku wskazaliśmy interwencje, które zalecamy wykonywać codziennie, raz w tygodniu i raz w miesiącu. Ponadto zamieściliśmy w nim listę interwencji, które należy wykonywać co najmniej raz w roku i które umożliwiają zachowanie prasy w stanie idealnej wydajności.

Należy przypomnieć, że przewodnik dotyczy interwencji wchodzących w zakres konserwacji zwyczajnej. W przypadku wystąpienia poważnych problemów należy się skontaktować z naszymi wykwalifikowanymi technikami VICLA.

Konserwacja prasy krawędziowej: przygotowanie prasy

Przed wykonaniem czyszczenia należy odpowiednio przygotować maszynę, aby chronić bezpieczeństwo własne i innych współpracowników.
Poniżej opis procedury, której zalecamy przestrzegać:

 • Po rozpoczęciu zmiany roboczej wykonać kontrolę maszyny, sprawdzić czy stół i strefa matrycy są wolne od resztek produkcyjnych powstałych w czasie poprzedniej zmiany roboczej
 • Zabezpieczyć obszar za pomocą barier i sygnalizacji
 • Obniżyć ruchomą poprzecznicę tak, aby końcówka narzędzia górnego znalazła się w kontakcie z narzędziem dolnym. Narzędzia należy pozostawić w stanie zamkniętym aż do momentu zakończenia prac konserwacji.
 • Upewnić się, że zasilanie elektryczne zostało odłączone i za pomocą kłódki zablokować wyłącznik główny znajdujący się na drzwiach szafy elektrycznej
 • Wyłącznik główny w pozycji 0

5 środków ostrożności, których należy przestrzegać w czasie konserwacji prasy krawędziowej

W połączeniu z prawidłowym używaniem krawędziowej, planowana konserwacja w znaczącym stopniu przyczynia się do zwiększenia wydajności i skuteczności maszyny.
W czasie wykonywania prac konserwacji lub naprawy należy zawsze dokładnie przestrzegać wskazań podanych w instrukcji konserwacji prasy krawędziowej.
Poniżej wskazujemy ogólną listę środków ostrożności, które powinno się stosować:

 • Nie używać rozpuszczalników i materiałów palnych
 • Uważać, aby nie dochodziło do rozpylania w środowisku płynów chłodząco-smarujących
 • Aby uzyskać dostęp do wyżej położonych części maszyny, stosować odpowiednie środki dostosowane do czynności, które należy wykonać
 • Nie należy nigdy wchodzić na części maszyny, gdyż nie zostały one zaprojektowane do podtrzymywania osób
 • Po zakończeniu prac, przywrócić i poprawnie zamocować wszystkie usunięte, otwarte i wyłączone zabezpieczenia i osłony

Planowanie konserwacji prasy krawędziowej

Konserwacja wykonywana codziennie
Po zakończeniu zmiany roboczej lub na końcu dnia pracy wykonać następujące kontrole:

 • Kontrola funkcjonowania urządzenia bezpieczeństwa. Na naszych prasach krawędziowych VICLA zainstalowane są urządzenia Lazersafe. Jest to optyczne urządzenie bezpieczeństwa wyposażone w soczewki służące do ogniskowania promieni emitowanych w strefie niebezpiecznej znajdującej się pod poprzecznicą. Soczewki przednie znajdujące się na nadajniku i na odbiorniku muszą być oczyszczane z nagromadzonego pyłu, substancji oleistych, smarnych, odcisków palców, plam lub ogólnie z zanieczyszczeń.
 • Pamiętać o sprawdzaniu funkcjonowania trójpozycyjnego pedału do opuszczania.
 • Do usuwania resztek produkcyjnych używać suchej szmatki NIGDY nie używać sprężonego powietrza i chronić dłonie za pomocą rękawic z neoprenu lub PCV.
 • Należy dokładnie oczyszczać narzędzia, stół, wsporniki i zderzak tylny. Nie zapominać o sprawdzaniu elementów wyposażenia dodatkowego ewentualnie zainstalowanych na maszynie.

Konserwacja wykonywana raz w tygodniu

 • Upewnić się , że przycisk zatrzymania awaryjnego funkcjonuje prawidłowo.
 • Sprawdzić funkcjonowanie osłony tylnej.
 • Sprawdzić osłony boczne.
 • Sprawdzić wskaźnik zatkania filtra. Jeżeli wskazówka próżniomierza znajduje się w obszarze oznaczonym na żółto, należy natychmiast wymienić element filtracyjny.
Konserwacja wykonywana raz w miesiącu

 • Oczyszczać rury i komponenty hydrauliczne. Instalacja hydrauliczna (bloki, zawory, zespół motopompy, przewody rurowe, itp.) musi być oczyszczana z zewnątrz co najmniej raz w miesiącu.
  Czyszczenie to ma na celu wykrycie ewentualnych punktów, w których mogły powstać wycieki, i umożliwia uniknięcie ryzyka przeniknięcia zanieczyszczeń do systemu w przypadku konieczności wymiany komponentów. Ponadto pozwala na uniknięcie zmniejszenia wymiany termicznej pomiędzy instalacją a środowiskiem.
 • Należy wykonywać kontrole wzrokowe na uszczelnieniach złącz i sprawdzać ich stan zamocowania. Należy przyjąć, że kontrola mocowania złącz na obwodzie hydraulicznym musi być wykonana po 160 godzinach funkcjonowania prasy krawędziowej.
  Konserwacja wykonywana raz w miesiącu na sztywnych przewodach rurowych, zwłaszcza w pobliżu złącz, pompy i siłowników jest bardzo ważna i pomaga w wykrywaniu wycieków. Należy sprawdzać także elastyczne rury połączeniowe znajdujące się pomiędzy pompą a instalacją: w przypadku pęcznienia należy je natychmiast wymienić.
 • Poziom oleju: należy sprawdzać poziom oleju także po wykonaniu prac konserwacji na instalacji hydraulicznej.
 • Za pomocą sprężonego powietrza oczyszczać filtr powietrza znajdujący się na zbiorniku
Konserwacja wykonywana raz w roku
 • Raz w roku, za pomocą czystej szmatki, oczyścić i nasmarować prowadnice ruchomej poprzecznicy.
 • Zespół filtra powietrza z separatorami kondensatu. Mikrofiltr odtłuszczający musi być wymieniany 1 raz w roku i, w każdym wypadku, jeżeli ciśnienie spadnie do wartości 1 bara.
 • Wymiana oleju w obwodzie hydraulicznym. Oczyścić zbiornik i wymienić element filtracyjny na filtrze oleju.

W niniejszym przewodniku opisane zostały procedury, których należy przestrzegać, aby zachować prasę krawędziową w dobrym stanie i utrzymać jej wydajność.

Czysta prasa do gięcia jest maszyną kontrolowaną, gdyż w każdym jej punkcie mogą powstać uszkodzenia lub niewielkie wycieki oleju.
Po zapoznaniu się z interwencjami, które należy wykonywać ze wskazaną częstotliwością - codziennie, raz w tygodniu, raz w roku - można stworzyć kompletny plan konserwacji dla posiadanej prasy krawędziowej.

Odkryj potencjał swojego prasa krawędziowa cnc!

Ten poradnik pomoże Ci maksymalnie wykorzystać prasę krawędziową, odkrywając tajniki falcowania.

POBIERZ PRZEWODNIK

pobierz przewodnik