<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=6542337&amp;fmt=gif">

TANDEM PRAS HYBRYDOWYCH Z AUTOMATYCZNYM PRZEZBRAJANIEM DLA PODDOSTAWCÓW

 tandem pras hybrydowych VICLA

Firma Paluan, założona w 1979 r. przez Augusta Paluana, dziś prowadzona przez jego syna Enrica, specjalizuje się w produkcji konstrukcji metalowych i obecnie konsekwentnie realizuje koncepcje przemysłu 4.0 i automatyki przemysłowej.
Nasz tandem pras hybrydowych VICLA z automatycznym przezbrajaniem został stworzony specjalnie, aby umożliwić optymalizację czasu produkcji konstrukcji metalowych i maksymalne wykorzystanie przestrzeni.

„To co mogliśmy zaoferować rzeczywistości produkcyjnej takiej jak Paluan - jak wyjaśnia Corrado Nucci - to przede wszystkim zwiększenie elastyczności, optymalne wykorzystanie przestrzeni i pierwszy system typu tandem, który pojawił się na rynku. W stosunku do rozwiązań zaoferowanych przez innych producentów nasz indywidualnie opracowany projekt okazał się najlepszy”.

TANDEM PRAS HYBRYDOWYCH Z AUTOMATYCZNYM PRZEZBRAJANIEM DLA PODDOSTAWCÓW

Wyjątkowość tandemu pras hybrydowych VICLA z automatycznym przezbrajaniem

O wyjątkowości tego zautomatyzowanego mechanizmu do zmiany form stworzonego przez VICLA świadczy obecność systemu składającego się z 10 stojaków, każdy o długości 6 m, na których przewidziano możliwość zamontowania zarówno stempli, jak i matryc, i który został umiejscowiony pomiędzy dwiema prasami krawędziowymi hybrydowymi połączonymi z robotem przeznaczonym do poruszania formami.

„Pod względem zastosowanej technologii gięcia są to maszyny z górnej półki - podkreśla Enrico Paluan - gdyż poprosiliśmy o zautomatyzowanie wszystkich procesów, także najmniejszych działań wykonywanych przez maszyny” Nie oznacza to jednakże, że nie pozwalają one na bardziej „tradycyjne” zastosowanie: na przykład, system zmiany form może być wyłączony w przypadku gdy niezbędne jest wykonanie określonego elementu w sposób niecierpiący zwłoki lub w przypadku konieczności wyposażenia maszyny w trybie automatycznym, lecz wykonując program bezpośrednio na strukturze maszyny, aby umożliwić wprowadzenie modyfikacji w czasie rzeczywistym.”

System automatycznej zmiany VICLA jest hybrydowy i wysoko wydajny

Dwie prasy krawędziowe VICLA .SUPERIOR 70/25 i SUPERIOR 250/31 są połączone z magazynem wyposażonym w narzędzia do gięcia o długości ponad 60 m, które mogą być wykorzystane na obu maszynach.

System automatycznej zmiany narzędzi jest w stanie wyposażyć obie maszyny używając jednego transportera, w zależności od programu gięcia ustawionego w CNC.

  • Obie prasy krawędziowe są wyposażone w:
  • 7 osi
  • Kontrolę kąta gięcia
  • Napędzane ramiona wyposażone w fotokomórki
  • CNC 660 wyposażone w oprogramowanie 3D
  • Największa korzyść? POŁĄCZENIE MIĘDZYSYSTEMOWE 4.0

Systemy oprogramowania 4.0 są zainstalowane na maszynie i w biurze technicznym co umożliwia nabywanie informacji z pras krawędziowych, ich zapisywanie w bazie danych sql i następnie uzyskanie dostępu do tychże za pomocą firmowych komputerów w celu wyświetlenia danych produkcyjnych maszyn i ich stanu.

Nasza instalacja tandem VICLA z automatyczną zmianą narzędzi opiera się o system kodów kreskowych zarządzany przez CNC. W ten sposób operator może wybrać zlecenie do wykonania i przesłać tę informację bezpośrednio do biura.

zwiększenie produktywności o +35%

Zapytaliśmy właściciela firmy, Pana Enrica Paluana, o potwierdzenie zarejestrowania wzrostu produktywności rzędu 35%.

„W Vicla odnalazłem maszyny precyzyjne, szybkie, wyposażone w system kontroli kąta. [...] są one wyposażone w kontrole, które umożliwiają osiągnięcie najwyższej produktywności i największej jakości produkcyjnej".
Po zainstalowaniu tych dwóch maszyn nakład pracy w biurze zwiększył się ze względu na konieczność przygotowania programów roboczych; lecz jednocześnie zaobserwowaliśmy wzrost produktywności rzędu około 30-35%, w szczególności w zakresie tak zwanych „małych serii”.

W czasopiśmie technicznym Deformazione opublikowaliśmy artykuł dotyczący naszego tandemu pras hybrydowych wyposażonego w automatyczny system przezbrajania. Poniżej słowa Enrica Paluana dotyczące tego jedynego w swoim rodzaju rozwiązania hybrydowego:

„Jest to rozwiązanie, które zostanie docenione przez wszystkich tych poddostawców, którzy będą dążyli do zwiększenia produktywności i ulepszenia procesu gięcia, jestem tego pewien”.

Przeczytaj cały artykuł.

Dziękujemy Enrico za te piękne słowa uznania!

pobierz przewodnik