<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=6542337&amp;fmt=gif">

5 BŁĘDÓW, KTÓRYCH NIE POWINNO SIĘ POPEŁNIAĆ W CZASIE UŻYWANIA PRASY KRAWĘDZIOWEJ

Prasa krawędziowa jest jedną z najbardziej wszechstronnych maszyn stosowanych w warsztatach.
Prasy mogą posiadać setki różnych wersji i odmienną wydajność, lecz ich konstrukcję można zawsze łatwo rozpoznać.

Prasa może się wydawać maszyną prostą, składającą się z niewielkiej ilości elementów i służącą do wykonywania banalnej obróbki.

Nic bardziej mylnego!

Dobra prasa krawędziowa w rękach operatora o odpowiednich umiejętnościach umożliwia wykonywanie prawdziwych dzieł sztuki.
Natomiast pozostawiona w rękach osoby niedoświadczonej może doprowadzić do poważnych problemów.
Podkreślmy jednakże, że nie tylko doświadczenie pozwala na unikanie błędów.

Często nieodpowiednie przyzwyczajenia, brak świadomości lub nieumiejętność właściwej oceny ryzyka, także przez doświadczonych operatorów, mogą spowodować różnego rodzaju uszkodzenia.
Zasadniczo można wyróżnić pięć błędów, których nie powinno się popełniać w czasie używania prasy krawędziowej:

1) Niezachowanie należytej czystości.

To co przez niektórych jest uważane za stratę czasu, w rzeczywistości stanowi jedną z podstawowych czynności, które należy traktować jak standardową procedurę.
Czysta maszyna jest maszyną kontrolowaną, gdyż tylko w takim stanie umożliwia wykrywanie uszkodzeń lub niewielkich wycieków oleju.

2) Brak konserwacji.

Operator, poza wykonywaniem procesu gięcia, powinien również odpowiednio dbać o maszynę, na której pracuje, w zakresie swoich kompetencji.

W żadnym zakładzie produkcyjnym nie wymaga się operatora, aby potrafił dokonać demontażu i ponownego montażu prasy krawędziowej.

Jednakże wszystkie czynności związane z normalnym smarowaniem, właściwym oczyszczaniem elementów ruchomych oraz sygnalizowaniem ewentualnych nieprawidłowości, także niewielkich, mogą wchodzić w zakres zadań, za które odpowiedzialny będzie pracownik.

3) Obchodzenie systemów bezpieczeństwa.

Jest to zazwyczaj zagadnienie bardzo niewygodne dla osób, które nie przestrzegając minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa czują się upoważnione do obchodzenia zabezpieczeń i próbują to na różne sposoby uzasadniać.
W rzeczywistości systemy bezpieczeństwa stosowane aktualnie, na przykład, szeroko rozpowszechnione fotokomórki wielopromieniowe są uważane za w pełni rozwinięte rozwiązania technologiczne.

Nie istnieją żadne okoliczności usprawiedliwiające: dzięki zamocowaniu systemów ochronnych na poprzecznicy maszyny wykonywanie obróbek nie jest w żaden sposób utrudnione, o ile kalibracja została wykonana w sposób precyzyjny.
Należy podkreślić jednocześnie, że na dzień dzisiejszy wyłączenie systemów stosowanych współcześnie jest bardzo trudne.

W przypadku konieczności podniesienia fotokomórki, w celu obróbki elementu o złożonym kształcie, której bez jej uniesienia nie można byłoby wykonać, niezbędna jest świadomość tego, że maksymalna prędkość robocza, zgodnie z prawem, nie może przekroczyć 10mm/s.

4) Zakumulowanie sił na przestrzeni o ograniczonej wielkości.

Jednym z najczęstszych błędów w obliczeniach jest ten, który polega na uznaniu całkowitej siły niezbędnej dla zagięcia określonego elementu za wielkość wyrażoną w tonach na metr przewidzianą dla tej grubości, materiału i matrycy.
Jeżeli, na przykład, gięciu należy poddać uchwyt ze stali nierdzewnej o wielkości 15mm, szerokości 100 mm, za pomocą matrycy o V= 100mm, całkowita siła, której należałoby użyć musiałaby wynosić około 26 ton.

Jednakże tego rodzaju siła wywierana na małym obszarze, pomimo tego, że nośność maszyny jest o wiele wyższa, może spowodować nie tylko uszkodzenie narzędzi, lecz także odkształcenie struktury maszyny.
Wynika to z tego, że siła, którą należy wyznaczyć do wykonania określonej obróbki lub do sprawdzenia, czy określoną obróbkę można wykonać, musi być wyrażona wyłącznie w tonach/m!

5) Używanie maszyny w nieprawidłowy sposób.

Stwierdzenie to może się wydawać banalne dla większości czytelników, lecz prasa krawędziowa jest przeznaczona do gięcia.

Pozaproblemami wskazanymi powyżej, które mogą wystąpić w przypadku nieprawidłowego określenia siły wyrażonej w tonach na metr, istnieją także te, do których dochodzi, kiedy operatorzy używają prasy w sposób nieprawidłowy.
Na przykład, używanie stołu jako kowadła do poprawienia błędnie wykonanych elementów, wykonywanie obróbek innych niż gięcie, które wywołują nadmierne naprężenia, jak prostowanie, prasowanie za pomocą samodzielnie wykonanych matryc, itp.

Ponadto problemy mogą wystąpić także w przypadku zastosowania matryc z uretanu do wykonywania gięć pod kątem 90° z użyciem jednego uderzenia. Powoduje to niebezpieczne obciążenie zaworów proporcjonalnych w czasie ruchu do góry i zużycie narzędzi w krótkim okresie czasu.
Poza problemami opisanymi powyżej obserwuje się wiele innych nieprawidłowych zachowań, które, poza uszkodzeniem maszyny, wywołują zagrożenie wypadkami i obrażeniami ciała operatorów, także poważnymi.

W związku z powyższym, prasy krawędziowe należy uznawać za obrabiarki, które pozostawiają szeroki zakres interpretacji w czasie procesu obróbki i w konsekwencji szerokie pole dla wyobraźni operatorów.
Dlatego zadaniem operatorów jest przestrzeganie wskazań i dbanie o maszynę, które zapewni jej długą żywotność i wydajność.

Odkryj potencjał swojego prasa krawędziowa cnc!

Ten poradnik pomoże Ci maksymalnie wykorzystać prasę krawędziową, odkrywając tajniki falcowania.

POBIERZ PRZEWODNIK

pobierz przewodnik

 

Recent posts

Sullo stesso argomento

Pięć elementów do wzięcia pod uwagę przy wyborze dostawcy prasy krawędziowej

Dlaczego wybór odpowiedniego dostawcy prasy krawędziowej ma takie ogromne znaczenie? Jakich błędów...

Continua a leggere

5 NAJLEPSZYCH PRAKTYK W ZAKRESIE DBANIA O PRASĘ KRAWĘDZIOWĄ

Często mówi się o tym, jak ważne jest zapewnienie odpowiednich środków dla uzyskania najlepszych...

Continua a leggere

Współczynnik k blachy: czym jest i jak się oblicza

Współczynnik k jest zasadniczy w sektorze gięcia prasowego i jest ściśle związany z koncepcją...

Continua a leggere