<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=6542337&amp;fmt=gif">

Optymalizacja i wydajność w produkcji 4.0

Optymalizacja i wydajność w produkcji 4.0

Przemysł 4.0 czyli czwarta rewolucja przemysłowa. Mówi się o niej często ale co ona oznacza?

Jest to zmiana parametrów, według których się do tej pory produkowało, albo dokładniej, jest to nieunikniona i niezbędna ewolucja naszego sposobu produkcji. Na czwartą wielką zmianę ery przemysłowej – i nie bez powodu mówi się o niej jak o prawdziwej “rewolucji” – wpływa informatyzacja i cyfryzacja systemów.

Pojęcie Przemysł 4.0 oznacza odniesienie się do nowego sposobu pojmowania dzisiejszego systemu przemysłowego, transformację, która wpływa na strukturę przemysłu jako całości. Pojedyncza maszyna nie może wchodzić w zakres 4.0, musi to być cały system, cała fabryka.

Innowacyjność, integracja, wydajność

Przekształcenie firmy zgodnie z kluczem 4.0 prowadzi przede wszystkim do głębokiej analizy jej struktur, każdego ich aspektu, jej wymagań i jej celów.

Każde przedsiębiorstwo jest najpierw zobligowane aby zrozumieć, gdzie trzeba i gdzie można interweniować i, w szczególności, w jaki sposób zorganizować wewnętrzną zmianę w kierunku cyfrowego świata.

 

Istnieją trzy elementy składające się na nowe pojmowanie przemysłu:

1 – technologiczna innowacja, opierająca się w szczególności na pchnięciu w kierunku informatyzacji

2 – integracja pomiędzy systemami, pomiędzy poszczególnymi częściami przedsiębiorstwa i pomiędzy elementami całego łańcucha

3 – umiejętne wykorzystanie energii, gdzie zmniejszenie zużycia jest bardzo istotną kwestią.

Przede wszystkim dane

Gdzie jest początek? Opierając się na procesie cyfryzacji, Przemysł 4.0 narzuca znajomość oraz systematyczne gromadzenie wyprodukowanych danych, wszystkich danych! To znaczy nie tylko tych bezpośrednio związanych z procesem produkcyjnym, ale również tych, które wynikają, na przykład z obsługi ładunków przychodzących i wychodzących, lub z zarządzania zasobami i stosunków czy relacji w całym łańcuchu – w zasadzie obejmują każdy aspekt życia przedsiębiorstwa. Ta duża ilość informacji – tak zwanych Big Data – jeśli jest w należyty sposób zarządzana i dzielona, pozwala na optymalizację wykorzystania zasobów i zmniejszenia ilości strat. Wszystko to przekłada się na zmniejszenie materialnych i czasowych strat dla firmy. Usprawnia to procesy i płynność pracy, co poprawnie wpływa na efektywność biznesu i oszczędności, a zatem korzyść gospodarczą.  

Ewolucja w kierunku przemysłu 4.0 oznacza również okazję na nowe możliwości zatrudnienia. Z zawodowego punktu widzenia, w rzeczywistości, digitalizacja przemysłu w nadchodzących latach będzie wymagać wyspecjalizowanych specjalistów z dziedziny umiejętności cyfrowych, profesji, które do niedawna nie istniały, oraz zwiększonej uwagi na ciągłe szkolenie personelu.

Plan innowacji

Na jakim etapie procesu ewolucji w stronę ery 4.0 są włoskie przedsiębiorstwa? Dzisiaj jest jeszcze wiele do zrobienia, ale znaczący krok do przodu został wykonany dzięki interwencji włoskiego Rządu.

Z intencją, aby pomóc firmom w przejściu na cyfryzację, dając tym samym impuls do rozwoju w kierunku przemysłu krajowego, we wrześniu 2016 roku Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego (Mise) ogłosiło po raz pierwszy „Plan dla Przemysłu 4.0 ", który dzisiaj stał się “Planem Przedsiębiorstwa 4.0”. To narodowy projekt zachęcający do inwestowania w innowacje, które zostały ujęte w ustawie budżetowej 2017, następnie rozszerzonej przez ustawę budżetową 2018.

Plan pozwala przedsiębiorstwom na dokonanie ważnych inwestycji i podjęcie kroków w stronę innowacji, skutecznie przerwanej przez lata kryzysu ekonomicznego.

pobierz przewodnik