<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=6542337&amp;fmt=gif">

VICLA: SYSTEMY POMIAROWE, KONTROLNE I GIĘCIA

Systemy pomiarowe, kontrolne i gięcia ręcznego i zautomatyzowanego wytwarzane przez VICLA.

VICLA dokłada starań, aby rozwiązania techniczne stosowane w projektowaniu pras krawędziowych cechowały się najwyższym stopniem niezawodności i wydajności.

Na fali innowacji związanych z Przemysłem 4.0, VICLA marka Albavilla z siedzibą w prowincji Como, obecna na rynku od ponad 10 lat, w ramach swojej codziennej działalności stawia sobie za cel wdrażanie rozwiązań technicznych o maksymalnym poziomie niezawodności i wydajności. Wynikiem tej działalności jest projektowanie pras do gięcia, którymi można sterować zarówno w trybie ręcznym, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa operatora, jak i w trybie automatycznym.

Są to maszyny, które wymagają połączenia z oprogramowaniem i z technologiami, które gwarantują uzyskanie najwyższej jakości gotowego produktu, ograniczenie liczby zatrzymań maszyny do minimum, zapewniają długi okres żywotności pras krawędziowych i umożliwiają redukcję kosztów do minimalnych poziomów rynkowych, dzięki wdrożeniu systemów hybrydowych, takich jak Hybrid System i Hybrid System Plus stworzonych przez VICLA.

Wszystkie te udogodnienia przynoszą wymierne korzyści produkcyjne firmom i rzemieślnikom, którzy używają pras marki VICLA, w postaci zwiększonej elastyczności i szybkości wykonywania obróbki. Potwierdzeniem pełnej i utrwalonej przynależności do systemu Przemysł 4.0, jest stosowanie w produktach VICLA technologii najnowszej generacji, dzięki którym maszyny naszej produkcji są poszukiwane na rynkach krajowych i międzynarodowych.

Na przykład, stosowanie innowacyjnych zrobotyzowanych komór Matrix wytwarzanych przez VICLA umożliwia wykonywanie czynności związanych z odkładaniem, gięciem i pobieraniem blaszanych profili także o dużej grubości i o ciężarze do 400 kg. W konfiguracji standardowej przewidziane zostały trzy główne fazy robocze:

  • Przemieszczanie za pomocą antropomorficznego robota i prasy krawędziowej;
  • Zarządzanie za pomocą oprogramowania, które umożliwia programowanie w sposób zdalny
  • Faza końcowa wykonywana przez urządzenie załadunku, powierzchnię załadunku, urządzenie do pomiaru grubości, urządzenie odwracające i chwytak.

Innymi korzyściami o charakterze technicznym płynącymi ze stosowania zrobotyzowanych komór Matrix marki VICLA jest zapewnienie liniowości osi, która ułatwia zarządzanie procesem. Umożliwiają one umiejscowienie ramienia pracującego w komorze zawsze w tej samej pozycji w stosunku do palety i do stacji gięcia. Ponadto uniesiona pozycja (od 2.300 mm do 2.950 mm) belki przesuwu poziomego umożliwia przemieszczanie wózków podnoszących o średnim obciążeniu i tym samym załadunek surowca i rozładunek półproduktów.

Ważnym elementem świadczącym o przynależności do założeń Przemysłu 4.0 jest oprogramowanie 3D PROV. Jest to pakiet przeznaczony do obróbki produktów z wykorzystaniem technologii 3D, który umożliwia szybsze i bardziej wydajne zarządzanie procesem, od fazy projektowania do gotowego produktu.

Możliwość zdalnego programowania pozwala na znaczące ograniczenie ilości zatrzymań maszyny i zwiększenie kontroli uderzeń w czasie gięcia. Ponadto oprogramowanie umożliwia znaczące ograniczenie odpadów produkcyjnych. 3D PROV oferuje również ważne funkcje ręcznego i automatycznego sterowania zderzakiem tylnym w połączeniu z przemieszczaniem palców tylnych.

Dzięki ostatnim aktualizacjom 3D PROV do oprogramowania Data Rec (dostarcza bardzo precyzyjne informacje dotyczące programowania i produkcji) i do Track Prod (umożliwia dostęp do informacji, analiz i raportów w czasie rzeczywistym, aby zapewnić optymalne używanie maszyny) wprowadzone zostały nowe funkcje, które dopełniają szeroki zakres innowacyjności i wydajności, na które firma z siedzibą w prowincji Como od zawsze kładzie największy nacisk i konsekwentnie realizuje.

W zakresie kontroli obróbki, w którą są wyposażone prasy krawędziowe marki VICLA, należy wyróżnić zastosowanie technologii takich jak system Flex. Jest to urządzenie, które umożliwia kontrolę odkształceń strukturalnych prasy bez oddziaływania na głębokość gięcia. Kontrola jest wykonywana niezależnie do długości blaszanego profilu.

 

Zapewnienie jednorodności kąta gięcia jest możliwe dzięki zastosowaniu hydraulicznych lub mechanicznych systemów kompensacji ugięcia zarządzanych przez CNC. Dzięki zastosowaniu opcji Clever Crowing możliwe jest także zagwarantowanie liniowości na całym profilu, bez konieczności interwencji ze strony operatora.

Innym ważnym wyposażeniem opcjonalnym, które na życzenie można zainstalować na prasach VICLA jest Iris Plus. Urządzenie to umożliwia zmianę prędkości na odległości 0 mm od kontaktu z blachą i obliczenie korekty kąta gięcia w czasie rzeczywistym. W ten sposób można wyznaczyć optymalny kąt roboczy już od pierwszego gięcia.

pobierz przewodnik

 

Recent posts

Sullo stesso argomento

PRASA KRAWĘDZIOWA HYBRYDOWA 250TON 5M Z WYPOSAŻENIEM WARSZTATOWYM

Przedmiotowa prasa krawędziowa pod kątem stopnia dostosowania do indywidualnych potrzeb klienta...

Continua a leggere

PROSTOTA I SZYBKOŚĆ PROGRAMU GRAFICZNEGO CNC VICLA

Prasy Vicla są wyposażone w technologię, która dostarcza szybkich i precyzyjnych rozwiązań.

Continua a leggere

Cechy doskonałego dostawcy twojej prasy krawędziowej

Technologia, niezawodność, dostępność, bliskość: to wszystko, co doskonały producent pras...

Continua a leggere