<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=6542337&amp;fmt=gif">

Jak działa prasa krawędziowa CNC?

Jak działa prasa krawędziowa CNC

Prasa krawędziowa CNC to nowoczesna maszyna przeznaczona do odkształcania blachy. Na rynku dostępne są różne typy pras krawędziowych: hydrauliczne prasy krawędziowe, hybrydowe prasy krawędziowe, elektryczne prasy krawędziowe.

Nowoczesne prasy krawędziowe są zarządzane i kontrolowane przez komputer, który umożliwia szybkie ustawienie specyfikacji roboczych i wykonanie cykli produkcyjnych dostosowanych do wymogów, zarówno w okresie długoterminowym jak i krótkoterminowym.

Czym jest kontroler cnc

Czym jest kontroler cnc

Wszystkie mechaniczne komponenty prasy krawędziowej są zintegrowane z kontrolą numeryczną, która odpowiada za ustawienie parametrów gięcia. Parametrami najważniejszymi dla procesu gięta są:

  1. grubość blachy;
  2. wymiary blachy;
  3. kąt gięcia;

Jedną z korzyści kontroli numerycznej jest możliwość wykonywania symulacji gięcia, w czasie których maszyna sprawdza, czy nie mogą wystąpić kolizje lub przeciążenia.

Jakie są korzyści z używania prasy krawędziowej z kontrolą numeryczną?

Programowanie wykonywane za pomocą kontroli numerycznej połączonej z prasą krawędziową przynosi wielorakie korzyści:

  • Prędkość
  • Precyzja
  • Powtarzalność
  • Możliwość dostosowania
  • Wszechstronność
  • Łatwość obsługi

Główne typy kontroli numerycznej ESA

Kontrola numeryczna ESA 650 - 660

Kontrola numeryczna ESA 650 - 660

Wersja ta, wyposażona w kolorowy wyświetlacz i funkcję wielojęzyczności, umożliwia automatyczne obliczenie DMP, w zależności od typu narzędzia i wymaganego kąta, oraz automatyczne obliczenie siły gięcia. W zakresie dostępnych optymalizacji wyróżnić można sekwencję optymalnego gięcia i wyświetlanie ewentualnych kolizji w sekwencji proponowanej przez operatora, jak i wykonywanie kontroli, które pozwalają zapobiec kolizji między osiami a matrycą w fazie automatycznej.

Kontrola numeryczna ESA 675

Jak działa prasa krawędziowa CNC

Jest wyposażona w duży ekran o rozmiarze 21” LCD HD z kolorowym ekranem dotykowym i w komputer z systemem Windows, który umożliwia otwieranie rysunków w pdf lub w innym formacie bezpośrednio na maszynie. Ponadto pozwala na optymalne zarządzanie wszystkimi Cad-Cam 3D. Jest wyposażona w RAM o wielkości 8 Gb, 4 porty USB 2.0 + 4 porty USB 3.0.

Kontrola numeryczna Delem

Jest to kontrola numeryczna z łatwym w obsłudze i intuicyjnym ekranem dotykowym, o wysokim poziomie funkcjonalności i o nowoczesnym i przyjaznym dla użytkownika środowisku graficznym. Jest dostępna w ekrany o różnej wielkości i w funkcje, które można dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

Programowanie dla pras krawędziowych: zarządzanie projektami 3D

Programowanie dla pras krawędziowych zarządzanie projektami 3D

Nowoczesne prasy krawędziowe mogą być wyposażone w oprogramowanie do programowania, przygotowywania i przetwarzania projektów 3D, którego zastosowanie niesie ze sobą wielorakie korzyści.

Oprogramowanie do programowania dostępne na maszynach do obróbki blach VICLA gwarantuje maksymalną wydajność w fazie wyboru narzędzi, w zależności od promienia gięcia, maksymalną siłę prasy krawędziowej, kontrolę kolizji i dostępność różnych typów narzędzi i stacji.

Ponadto jest ono w stanie rozpoznać i automatycznie zarządzać zaginaniem ze ściskaniem, dzięki określeniu kątów gięcia wstępnego i przeciw-gięcia wewnętrznego, poprzez obliczenie najlepszej i bezkolizyjnej sekwencji gięcia i uwzględniając dostępność podziałów i stóp.

Pomimo tego, że zarządzanie w trybie automatycznym umożliwia odnalezienie odpowiedniego rozwiązania, operator może interweniować ręcznie i zmienić dane ustawione w oprogramowaniu.

W celu umiejscowienia ograniczników, oprogramowanie dostępne na prasach krawędziowych VICLA udostępnia opcje automatycznej i ręcznej kontroli zderzaka tylnego, dzięki symulacji 3D, która pozwala na wyświetlenie wszystkich ruchomych elementów, łącznie z narzędziami, elementem do poddania gięciu i strukturą maszyny.

Oprogramowanie oddaje do dyspozycji także kompletny raport z przezbrojenia, od sekwencji gięcia w 3D, łącznie ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi pojedynczych etapów gięcia. Raport może być wydrukowany lub wyświetlony bezpośrednio na systemie kontroli numerycznej.

pobierz przewodnik